Περιβαλλοντικά Σεμινάρια

Περιβαλλοντικά Σεμινάρια

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 – 2000497 προσφέρει εξ αποστάσεως τα παρακάτω σεμινάρια:

Προστασία Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!