Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδακτική Μεθοδολογία Θετικών Επιστημών

Διδακτική Μεθοδολογία Θετικών Επιστημών

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική Μεθοδολογία Θετικών Επιστημών».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή και η διάχυση των σύγχρονων γνώσεων της διδακτικής των θετικών επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στο χώρο της εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης

 Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Γιατί να το παρακολουθήσω:

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
Ενότητα 2: Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας φιλοσοφία και πρόγραμμα σπουδών
Ενότητα 3: Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 4: Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας
Ενότητα 5: Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι μάθησης ενηλίκων
Ενότητα 6: Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων
Ενότητα 7: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας ενηλίκων
Ενότητα 8: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
Ενότητα 9: Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενότητα 10: Μεθοδολογία θετικών επιστημών

 

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!