Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)
 

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Εξειδικευμένο Μοριοδοτούμενο εξ’ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των απασχολούμενων στο χώρο του τουρισμού,  ή σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο του τουρισμού, ώστε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους και την δια βίου εξέλιξή τους στην τουριστική βιομηχανία.

Που μπορώ να εργαστώ:

Οι απόφοιτοι του επιμορφωτικού προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στους ακόλουθους, και όχι μόνο, τομείς:

 Τουριστικά Γραφεία

 Τουριστικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

 Εταιρίες Μεταφορών

 Ξενοδοχειακές μονάδες

 Επιχειρήσεις εστίασης

 Κρουαζιερόπλοια

 Αεροπορικές εταιρίες

 Γραφεία Έκδοσης Εισιτηρίων

 Επιχειρήσεις Παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών (Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Σκαφών, Αεροπλάνων)

 Ναυτιλιακές Εταιρίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων όπως:

– σε ιδιοκτήτες Τουριστικών μονάδων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων

– σε managers και ιδιωτικούς υπαλλήλους που επιθυμούν να ασχοληθούν σε τη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

– σε οποιονδήποτε επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτής Τουριστικών σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

– σε εργαζομένους που ήδη απασχολούνται στον Τουριστικό κλάδο και επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και εξειδικευμένη επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο του Τουρισμού

– σε managers που εργάζονται στον χώρο του τουρισμού

– σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ αλλά και αποφοίτους Πανεπιστημίου σε συναφείς ειδικότητες, που επιθυμούν να εργαστούν στον κατεξοχήν αναπτυσσόμενο Τουριστικό Τομέα.

– σε όλους  όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού, προκειμένου να επιλέξουν την τομέα της τουριστικής βιομηχανίας που θα δραστηριοποιηθούν.

– σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων

– σε στελέχη αποθήκης, logistics και λογιστηρίου

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑGEMENT
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
KEΦΑΛΑΙΟ 7 – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!