Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποιήσης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου.

Σκοπός του προγράμματος

Απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην χώρα μας. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να αξιολογούν ορθά με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων.

Επίσης, το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους στην αποσαφήνιση γκρίζων ζωνών της αξιολόγησης, να πληροφορηθούν το ιστορικό πλαίσιο του θεσμού στη χώρα μας και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ορθής εφαρμογής της με σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων, την επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται:
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι περιζήτητο από την εργοδοσία (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), αξιολογείται στις κρίσεις επιλογής προσωπικού και Στελεχών επιχειρήσεων και Οργανισμών και θεωρείται ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή του.
Ειδικότερα, αφορά:
•Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους
•Επαγγελματίες Υγείας
•Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων, Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού),
•Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης
•Όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ)
•Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους,
•Γονείς
•Φοιτητές, Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

– Αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

– Αποτελεί σημαντικό επιστημονικό εφόδιο στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.

— Εξασφαλίζει συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ), καθώς και εξοικείωση με το συναρπαστικό κόσμο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Ο κάθε καταρτιζόμενος θα γνωρίσει τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, και την «απόδοση» αυτής για τον Οργανισμό, θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε μείζονος σημασίας ζητήματα για τον Οργανισμό, όπως η εκπαίδευση και η δια βίου επιμόρφωση του προσωπικού, τεχνικές ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, πρακτικές υποκίνησης του προσωπικού και θα κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ της Ηγεσίας από τη Διοίκηση και το ρόλο της στην ανάπτυξη του Οργανισμού, συμπληρώνοντας το βιογραφικό του με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα 1:Εννοιολογική αποσαφήνιση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
Ενότητα 2: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων
Ενότητα 3: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ενότητα 4: Η αξιολόγηση των μαθητών
Ενότητα 5: Θεσμικό και νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου
Ενότητα 6: Εκπαιδευτική ηγεσία
Ενότητα 7: Ο συντονισμός και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!