Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας Ενηλίκων

Διάρκεια:
150 Δ.Ω

Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας Ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας Ενηλίκων».

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ενήλικων μαθητών τους. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς σύμφωνα με την φιλοσοφία και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα είναι γνώστες νέων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και θα μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης

– Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

– Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς

– Σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

-H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Ενότητα 2: Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων
Ενότητα 3: Σχεδιασμός και οργάνωση διδακτικής ενότητας ενηλίκων
Ενότητα 4: Στάδια και φάσεις του σχεδίου μαθήματος
Ενότητα 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Ενότητα 6: Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικής ενότητας

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Κόστος προγράμματος:

130€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

 

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!