Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους και τις ικανότητες τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά
 Ο ρόλος της εκπαίδευσης και κατάρτισης στη σύγχρονη κοινωνία
 Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
 Η εκπαίδευση, η επαγγελματική αποκατάσταση & η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ορισμός και ρόλος της
 Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη
 Το ελληνικό σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Αξιολόγηση των Εργαζομένων
 Μέσα Διδασκαλίας και Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
 Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές
 Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
 Το εκπαιδευτικό σύστημα
 Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 Τάσεις και προοπτικές

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!