Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Ειδική Αγωγή

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, τα συμπτώματα, την αιτιολογία, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των δυσκολιών που προκύπτουν. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους
  •  Σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές ειδικό βοηθητικό προσωπικό
  •  Σε σχολικούς συμβούλους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α., σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή: εννοιολογικές προσεγγίσεις, νομοθεσία, κριτικές θεωρήσεις

 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προς τα άτομα με αναπηρία

 Ειδική Ενταξιακή Αγωγή και Εκπαίδευση

 Η Ενιαία Εκπαίδευση ως Θέμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

 Μαθησιακές Δυσλειτουργίες-Δυσλεξία – Παιδαγωγική αντιμετώπιση δυσλεξικών μαθητών

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Πρακτικές συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

 Νοητική αναπηρία-Σύνδρομο Down: αίτια, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά ατόμων με ΝΑ, εκπαιδευτικές μέθοδοι

 Αυτισμός – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Σύνδρομο Rett

 Προβλήματα ακοής – Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα ακοής – Η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας-κώφωσης

 Προβλήματα όρασης: αίτια, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά ατόμων με προβλήματα όρασης, στρατηγικές διδασκαλίας

 Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα – Τρόποι στήριξης & τρόποι εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών

 Παιδιά και έφηβοι με πολλαπλές αναπηρίες – Κοινωνικός αποκλεισμός & ΑΜΕΑ

 Εγκεφαλική παράλυση-Κινητικές αναπηρίες – Μέθοδοι Φυσικοθεραπευτικής Προσέγγισης Παιδιών με ΕΠ

 Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!