Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Mentoring

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Mentoring.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους, την λήψη αποφάσεων και παράλληλα την επαγγελματική τους πρόοδο.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της συμβουλευτικής και σε Γραφεία Διασύνδεσης
  •  Σε γονείς
  •  Σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, σε αποφοίτους οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της συμβουλευτικής.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 Συμβουλευτική και καθοδήγηση: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά
 Η αναγκαιότητα συμβουλευτικής στην ελληνική εκπαίδευση
 Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά
 Ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών
 Mentoring: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά
 Ο μέντορας και ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζει
 Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου
 Συμβουλευτική Συνέντευξη
 Αυτογνωσία και Επαγγελματική Επιτυχία
 Επαγγελματική Συμβουλευτική
 Επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών ομάδων (Άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι)
 Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Νέες Τεχνολογίες
 Τηλεσυμβουλευτική

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
 Περιλαμβάνει e-books, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα, διπλωματικές, βιβλιογραφία.
 Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του κάθε σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

 

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο:

Χειμερινή Προσφορά Κόστος προγράμματος 190€ σε 2 δόσεις (1η δόση κατά την εγγραφή και 2η δόση με την παράδοση των τελικών εργασιών).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με κάθε εγγραφή σε οποιοδήποτε Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 400 Ωρών, ΔΩΡΕΑΝ το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη "Διδακτική και Μεθοδολογία σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων" διάρκειας 150 ωρών αρχικής αξίας 170€.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!