Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Mentoring

Διάρκεια: 250 Δ.Ω.
(2 μήνες)

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Mentoring

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Mentoring.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους, την λήψη αποφάσεων και παράλληλα την επαγγελματική τους πρόοδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
  •  Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της συμβουλευτικής και σε Γραφεία Διασύνδεσης
  •  Σε γονείς
  •  Σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, σε αποφοίτους οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

-Παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της συμβουλευτικής.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1.Αίτηση εγγραφής

2.Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3.Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4.Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου με τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Συμμετοχή:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 1/9  Η συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται στα 190 €

Αρχική τιμή προγράμματος 350€

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!