Γερμανικά – Ταχύρυθμα Ενηλίκων

Διάρκεια: 50 Δ.Ω.

Προαπαιτούμενη γνώση γλώσσας: A2

Γερμανικά ταχύρυθμα ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ξένων Γλωσσών Ακάδημος παρέχει εξειδικευμένα και ταχύρυθμα μαθήματα Γερμανικών.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη την Γερμανική γλώσσα σε θεωρητικά καθώς και πρακτικά πλαίσια.

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ευχέρεια λόγου στα Γερμανικά και θα έχουν την προοπτική να αναπτύξουν τη γλωσσομάθεια τους περαιτέρω.

Περιεχόμενα προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει:

✓ Θεωρητικά Μαθήματα με Καθηγητές
✓ Εκπαιδευτικό Υλικό & Σημειώσεις
✓ Βιβλία
✓ Δίδακτρα (περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πακέτο)
✓ Δωρεάν εξέταση επιπέδου Γερμανικών σε κάθε συμμετέχοντα από επαγγελματίες καθηγητές

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα «Γερμανικά ενηλίκων» στην καριέρα μου;

  Μεγιστοποίηση της πρόσβασής στην απασχόληση

  Ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

  Διεύρυνση επαγγελματικών προοπτικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

  Προετοιμασία Γερμανικών για εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

  ✓ Ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων

  ✓ Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών

  ✓ Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές

  ✓ Ουσιαστική & Ποιοτική Εκπαίδευση

  ✓ Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

  ✓ Ενάρξεις τμημάτων όλο τον χρόνο

  ✓ Παρέχει Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!