Πιστοποιήσεις

Ξένες Γλώσσες

Το Κ.Ε.Κ. «Ακάδημος» ως Πιστοποιημένο
Κέντρο Ξένων Γλωσσών παρέχει :

Οργανωμένα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών (με την παρουσία σας στα γραφεία μας ή μέσω συγχρονισμένης τηλεκατάρτισης από το ίντερνετ στο χώρο σας ή μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα ό,τι ώρα επιθυμείτε) για:

  • Όλα τα γνωστικά επίπεδα (αρχαρίων, μέσων ή προχωρημένων)
  • Όλους τους επιδιωκόμενους σκοπούς (πιστοποιήσεις, επαγγελματική χρήση, τουριστικά κ.α.)
  • Όλες τις ηλικίες

Με άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτές, παρέχουμε ορθή εκμάθηση στις γλώσσες:

Αγγλικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Ρωσικά

Γερμανικά

Γαλλικά