Πιστοποιήσεις

Ξένες Γλώσσες

Το ΚΔΒΜ «Ακάδημος» ως Πιστοποιημένο
Κέντρο Ξένων Γλωσσών παρέχει :

Οργανωμένα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών (είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως μέσω συγχρονισμένης τηλεκατάρτισης ώστε να παρακολουθείτε τα μαθήματα όποτε επιθυμείτε) για:
  • Όλα τα γνωστικά επίπεδα (αρχαρίων, μέσων ή προχωρημένων)
  • Όλους τους επιδιωκόμενους σκοπούς (πιστοποιήσεις, επαγγελματική χρήση, τουριστικά κ.α.)
  • Όλες τις ηλικίες

Με άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτές, παρέχουμε ορθή εκμάθηση στις γλώσσες:

Αγγλικά

Γαλλικά
Γερμανικά
Ρωσικά