Λογιστική Πράξης

Διάρκεια: 60 Δ.Ω.

Λογιστική

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος παρέχει το πρότυπο πρόγραμμα λογιστικής “Λογιστική Πράξης”.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές, απόφοιτους Λογιστικών η σχολών Οικονομικού περιεχομένου όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που έχουν ή είχαν κάποια γνώση Λογιστικού Σχεδίου.

Σκοπός του προγράμματος

Η συνεχής μηχανογράφηση των επιχειρήσεων και των λογιστηρίων δημιούργησε την ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού για τη χρήση των μηχανογραφημένων λογιστικών πακέτων. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματός μας.

Θεματολογίες προγράμματος

Διδάσκονται και αναλύονται οι ενότητες:

  1.Εισαγωγή στην Λογιστική:
  Λογιστικές έννοιες, κατηγορίες οντοτήτων, εισαγωγή στον Κ.Φ.Α.Σ και επεξήγηση καθημερινών χρήσιμων εντύπων.

  2.Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:
  Αναλυτική παρουσίαση του Ε.Γ.Λ.Σ. με παραδείγματα λογιστικών εγγραφών για κάθε ομάδα του Ε.Γ.Λ.Σ.

  EPSILON NET
  3.Β’ Κατηγορίας Έσοδα/Έξοδα
  Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας με καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων μέσω ολοκληρωμένου μηχανογραφημένου υποδείγματος και εντύπων με χρήση του προγράμματος της Epsilon Net.

  4.Εργατικά:
  ΕΡΓΑΝΗ, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων, μηχανογράφηση εργατικών.

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα “Λογιστική Πράξης” στην καριέρα μου;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι:

✓ Γνωρίζουν και εξοικειώνονται με το περιβάλλον την EPSILON NET, του λογισμικού με την πιο ευρεία χρήση στο Λογιστικό χώρο.

✓ Μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί λογιστών, ως υπάλληλοι λογιστηρίου ή υπάλληλοι γραφείου σε επιχειρήσεις.

✓ Βεβαίωση Κατάρτισης
Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!