Με την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έγινε μια πραγματικότητα για χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων. Με αυτή τη μεγάλη μετάβαση στο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης υπογραμμίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των δύο τρόπων εκπαίδευσης, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας.

Δια ζώσης εκπαίδευση

Η δια ζώσης εκπαίδευση αποτελούσε μέχρι πρότινος το κυρίαρχο μοντέλο εκπαίδευσης όπου διδάσκοντες και διδασκόμενοι βρίσκονταν και αλληλοεπιδρούσαν από κοντά στον ίδιο χώρο, είτε αυτό ήταν σχολική αίθουσα, είτε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, είτε σεμιναριακό κέντρο.

Κύριο πλεονέκτημα της είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου που προωθεί την κοινωνικοποίηση και τη συγκρότηση πιο στερεών σχέσεων μεταξύ των μελών. Στα μειονεκτήματα της βρίσκεται η περιορισμένη προσβασιμότητα προς όλους λόγω αποστάσεων, περιορισμένου χρόνου, μέσων κλπ.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη. Στην πρώτη εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, ενώ με τη δεύτερη η μελέτη, η αξιολόγηση και η επικοινωνία δεν γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι δύο μέθοδοι σαφώς και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Στα πλεονεκτήματα της συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη συμπεριληπτικότητα ατόμων π.χ. με κινητικά προβλήματα, η εξοικονόμηση χρόνου και η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Στα μείον της θα μπορούσε κάποιος να πει ότι καθώς είναι πιο απρόσωπη από την δια ζώσης αυτό να αποθαρρύνει κάποιος εκπαιδευόμενους που θα επωφελούνταν από ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Εμείς στο Ακάδημο, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες που εγείρει η πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με την απαιτητική καθημερινότητα των εκπαιδευομένων μας προσφέρουμε όλα μας τα επιμορφωτικά προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για να ενημερωθείτε για όλα μας τα προγράμματα, τις μοριοδοτήσεις που δίνουν και τα επιμορφωτικά προνόμια επισκεφθείτε τη σελίδα μας https://akadimoskek.gr/.