Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου

Τύπος Προγράμματος: Ατομικές Συνεδρίες

Ατομική Συμβουλευτική για Μαθητές Λυκείου

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ακάδημος παρέχει Ατομικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.

Μια σημαντική επένδυση για το μέλλον των παιδιών σας!!!

Οι Υπηρεσίες μας:
– Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
– Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι:

– Ο μαθητής σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης να προσδιορίσει και να καθορίσει τους στόχους του στοχεύοντας στη σύγχρονη αγορά εργασίας σε σύζευξη με τις μοναδικές κλίσεις του καθενός.

– Να διερευνηθούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες δεξιότητες, ενδιαφέροντα, αξίες, κ.α. του μαθητή ώστε να προταθούν αντίστοιχες Επαγγελματικές Προοπτικές, Σχολές και Μελλοντικές Δυνατότητες

– Να ενημερώσει εις βάθος σχετικά για τα επαγγέλματα που ενδιαφέρουν τον μαθητή μαζί με ανάλυση της πρακτικής εφαρμογής τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα μέρη απορρόφησής τους και προοπτικών ανέλιξης

– Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν το μέλλον τους επαγγελματικά στα πεδία ενδιαφέροντος των μαθητών και των γονέων.

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Διάρκεια 3 ώρες)

Πρώτη Φάση
Συνέντευξη μαθητή/μαθήτριας με την σύμβουλο
Ενημέρωση για τον επαγγελματικού προσανατολισμού και τη λειτουργία και τις παροχές του προγράμματος
Συζήτηση με τη σύμβουλο για τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του, τις σκέψεις του, τις ιδέες του, τις επιδόσεις του, τις αξίες του και τα όνειρά του.
Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκείνο περιβάλλον προκειμένου ο μαθητής και να ξεκινήσει τη διαδικασία της αυτοδιερεύνησης.

Δεύτερη Φάση
Ο μαθητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων της εταιρίας Orientum, μίας από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πανελλαδικά!
Σκοπός του τεστ είναι από τη μία πλευρά να βοηθήσει το μαθητή να γνωρίσει και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και από την άλλη πλευρά να βοηθήσει τη σύμβουλο να προσεγγίσει όλες τις πτυχές των ενδιαφερόντων του μαθητή και όχι μόνο εκείνες που μπορούν να εξεταστούν με τη βοήθεια της συνέντευξης. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι τα τεστ δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση, ούτε ακόμη περισσότερο άγχος. Το συγκεκριμένο τεστ δεν αξιολογεί επιδόσεις, καθώς δεν έχει σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Μετράει απλώς επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν παρά μόνο συνεξεταζόμενα με τις εκάστοτε επιλογές του μαθητή.

Τρίτη Φάση
Στη συνάντηση παρευρίσκονται η σύμβουλος, ο μαθητής και οι γονείς του, όπου θα γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και η ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας με την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση αυτή πραγματοποιείται καταρχάς η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Στη συνέχεια, παρέχεται πληροφόρηση για όλες τις διαθέσιμες κατευθύνσεις και επιλογές, για τα τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ καθώς και τις διεξόδους και τις προοπτικές που έχουν στην αγορά εργασίας. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την καταγραφή των επαγγελματικών προτιμήσεων που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Διάρκεια 5 ώρες)

Πρώτη Φάση
Στην πρώτη συνάντηση που διαρκεί 1- 1,5 ώρα παρευρίσκεται μόνο η σύμβουλος με τον/την μαθητής/τρια και πραγματοποιείται μία συνέντευξη.
Αρχικά, ενημερώνεται ο μαθητής για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη λειτουργία και τις παροχές του προγράμματος και στη συνέχεια συζητάει με τη σύμβουλο για τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του, τις σκέψεις του, τις ιδέες του, τις επιδόσεις του, τις αξίες του και τα όνειρά του. Στόχος αυτής της συνάντησης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκείνο περιβάλλον προκειμένου ο μαθητής και να ξεκινήσει τη διαδικασία της αυτοδιερεύνησης.

Δεύτερη Φάση
Στην δεύτερη συνάντηση, που διαρκεί 1 ώρα περίπου, ο μαθητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά δύο ψυχομετρικά εργαλεία: α) το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και β) το τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
Σκοπός των τεστ είναι από τη μία πλευρά να βοηθήσουν το μαθητή να γνωρίσει και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και από την άλλη πλευρά να βοηθήσουν τη σύμβουλο να προσεγγίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων του μαθητή και όχι μόνο εκείνες που μπορούν να εξεταστούν με τη βοήθεια της συνέντευξης. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι τα τεστ δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση, ούτε ακόμη περισσότερο άγχος. Τα συγκεκριμένα τεστ δεν αξιολογούν επιδόσεις, καθώς δεν έχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Μετρούν απλώς χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν παρά μόνο συνεξεταζόμενα με τις εκάστοτε επιλογές του μαθητή

Τρίτη Φάση
Στην τρίτη συνάντηση παρευρίσκονται η σύμβουλος, ο μαθητής και οι γονείς του. Διαρκεί 2 – 2,5 ώρες και περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ και την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας με την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης.
Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση αυτή πραγματοποιείται καταρχάς η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας. Στη συνέχεια, παρέχεται πληροφόρηση για όλες τις διαθέσιμες κατευθύνσεις και επιλογές, για τα τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ καθώς και τις διεξόδους και τις προοπτικές που έχουν στην αγορά εργασίας. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την καταγραφή των επαγγελματικών προτιμήσεων που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Στόχος της υπηρεσίας είναι η σωστή συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου την πιο καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχή εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα.

• Να υπολογίσουν σωστά τα μόρια τους με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος
• Να αποσαφηνίσουν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους συμπληρώνοντας το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon
• Να ενημερωθούν για το αντικείμενο σπουδών, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις διεξόδους στην αγορά εργασίας όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
• Να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας
• Να επιλέξουν τα κατάλληλα για αυτούς επιστημονικά πεδία
• Να επιλέξουν τμήματα που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους και να έχουν προοπτικές στην αγορά εργασίας
• Να ιεραρχήσουν τις επιλογές τους
• Να αποφύγουν πιθανά λάθη που οφείλονται στην ελλιπή ή λανθασμένη ενημέρωση
• Να αποφύγουν πιθανά λάθη που οφείλονται στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού με κριτήριο τις αναμενόμενες βάσεις ή τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το πρόγραμμα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει:
• Αναλυτικό υπολογισμό μορίων
• Πληροφόρηση για την αντιστοιχία ομάδων προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων
• Αναλυτική ενημέρωση για το αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
• Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ
• Αναλυτική Ενημέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας
• Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή
• Επιπρόσθετες πληροφορίες (νομοθεσία για τις ειδικές κατηγορίες, δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών)
• Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων των μαθητών
• Προτεινόμενες σχολές

Πληροφορίες

  • Ατομικές Συνεδρίες διαθέσιμες όλον το χρόνο, σε συνεννόηση με τους Συμβούλους Επαγγελματικής Κατάρτισης και Υποστήριξης
  • Aνάλυση προφίλ των μαθητών
  • Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συνεδρίας
  • Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
  • Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
  • Ουσιαστική Ποιοτική Συμβουλευτική
  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
  • Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!