Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος

 • θα γνωρίζει πώς να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με επιχειρηματικές αποφάσεις,
 • θα μπορεί να κάνει προβλέψεις επιχειρηματικών μεγεθών με τη χρήση χρονολογικών σειρών,
 • θα αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργία υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και τη χρήση αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε προβλήματα επιχειρήσεων και οργανισμών
 • θα μπορεί να κατανοήσει έννοιες των θεωριών ουρών αναμονής και να χρησιμοποιήσει τα υποδείγματα ουρών αναμονής για λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στην Λήψη Αποφάσεων για Επιχειρήσεις
 2. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων χωρίς Πιθανότητες
 3. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων με Πιθανότητες
 4. Λήψη Αποφάσεων και ο Ρόλος της Χρησιμότητας
 5. Προβλέψεις με τη Χρήση Μεθόδων Χρονολογικών Σειρών
 6. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 7. Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση Ευαισθησίας και Ερμηνεία
 8. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 9. Διαχείρηση Αποθεμάτων με Ανεξάρτητη Ζήτηση
 10. Διαχείρηση Αποθεμάτων με Εξαρτημένη Ζήτηση
 11. Υποδείγματα Ουρών Αναμονής

 

Αξιολόγηση

Υποβολή εργασίας

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€