Αγγλικά για Επαγγελματική Χρήση

Διάρκεια: 32 Δ.Ω.
Προαπαιτούμενη γνώση γλώσσας: A2

Επαγγελματικά Αγγλικά

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ακάδημος πρωτοπορεί, με ένα στοχευμένο πρόγραμμα μαθημάτων Αγγλικών για επαγγελματική χρήση.

Επίσης, με το πέρας των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν δημιουργήσει το προσωπικό τους ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio) στα Αγγλικά, με αρχεία όπως:
Παρουσιάσεις του εαυτού, της ειδικότητας, των προϊόντων και υπηρεσιών τους, συστατικές επιστολές, business emails κ.α.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση σημαντικών γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματική χρήση σε θεωρητικά και πρακτικά πλαίσια και στοχεύει σε συγκεκριμένη και εξειδικευμένη γνώση των Αγγλικών ως σημαντικότατο εργαλείο στην δουλειά και την απασχόληση.

Περιεχόμενα προγράμματος

Διδάσκονται και αναλύονται οι θεματικές:

– Σύνταξη Επαγγελματικών emails
– Επικοινωνίες για Αεροδρόμια
– Επικοινωνίες για Ξενοδοχεία
– Επικοινωνίες για Εστιατόρια
– Περιγραφές υπηρεσιών
– Περιγραφές μενού
– Περιγραφές προϊόντων
– Ορολογία Επαγγελματικού Περιβάλλοντος – Oικονομικές συναλλαγές
– Εξυπηρέτηση Πελατών, Customer Service, Διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων
– Κρατήσεις – Κάνοντας & απαντώντας ερωτήσεις
– Δίνοντας οδηγίες
– Δεξιότητες Τηλεφώνου, Ιδιωματισμοί & Εκφράσεις
– Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αιτήσεις για εργασία, συνοδευτικές επιστολές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

✓ Ταχύρρυθμα Μαθήματα
✓ Θεωρητικά Μαθήματα με Πιστοποιημένους Καθηγητές
✓ Δίδακτρα
✓ Εκπαιδευτικό Υλικό και Σημειώσεις
✓ Πρόσβαση σε Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
✓ Εξέταση Επιπέδου Γλωσσομάθειας από επαγγελματίες καθηγητές

 

Πώς θα με βοηθήσει το πρόγραμμα «Επαγγελματικά Αγγλικά» στην καριέρα μου;

  • Μεγιστοποιώ τις δυνατότητές μου στον επαγγελματικό τομέα και ανοίγω προοπτικές για μια διεθνή καριέρα
  • Βελτιώνοντας στοχευμένα τις γνώσεις και το λεξιλόγιο των Αγγλικών, αποκτώ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Έχω την δυνατότητα να δικτυωθώ σε χώρες επιλογής μου, έχοντας έτοιμα τα απαραίτητα έγγραφα μου στα Αγγλικά
  • Μπορώ να προβάλλω τον εαυτό μου, την εταιρεία μου και τα προϊόντα μου σε οποιαδήποτε χώρα.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Είναι το μόνο Κ.Ε.Κ. που παρέχει αυτό το πρακτικό πρόγραμμα με ουσιαστικές γνώσεις και πρακτικές
• Προσφέρει δωρεάν εξέταση επιπέδου Αγγλικών σε κάθε συμμετέχοντα από επαγγελματίες καθηγητές
• Ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Δυνατότητα εξ αποστάσεως μάθησης
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
• Όλα τα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ – Υπουργείο Παιδείας.
• Όλοι οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!