Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω

Το ΚΔΒΜ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους στα θέματα Ψυχολογίας σε Σχολικές δομές. Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ως προς αυτούς που ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Σχολικού Ψυχολόγου, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θέση εκπαιδευτή στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στα ΚΔΒΜ και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα έχουν επιπλέον μοριοδότηση.
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  •  Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς
  •  Σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται στα θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1 :Η έννοια της ψυχικής υγείας
Ενότητα 2: Ψυχική Ανθεκτικότητα
Ενότητα 3: Η σημασία της ψυχικής υγείας για την κοινωνία, την οικογένεια, το σχολείο και την ανάπτυξη του παιδιού
Ενότητα 4: Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα
Ενότητα 5: Καθήκοντα και αρμοδιότητες του σχολικού ψυχολόγου
Ενότητα 6: Η συμβολή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο
Ενότητα 7:  Συμβουλευτική-Προσανατολισμός & ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές & επαγγελματικές επιλογές των μαθητών
Ενότητα 8: Διαχείριση προβλημάτων επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο, τρόποι αντιμετώπισης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ενότητα 9: Σχολική βία – Σχολικός εκφοβισμός
Ενότητα 10: Μαθησιακές Δυσκολίες: Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των ΜΔ
Ενότητα 11: Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ): Κλινική αναγνώριση, διάγνωση & θεραπευτικές παρεμβάσεις
Ενότητα 11: Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

    • 190€ σε 2 δόσεις!
    • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!