Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω. 

Το ΚΔΒΜ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπός του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, τα συμπτώματα, την αιτιολογία, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των δυσκολιών που προκύπτουν. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια. Οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, τόσο στη συμμετοχή τους στο μαθησιακό πρόγραμμα, όσο και στις σχέσεις τους με τους μη ανάπηρους συνομηλίκους τους.
Μέχρι σήμερα, το σχολείο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες αυτών των μαθητών, γεγονός που έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους και τις οικογένειές τους και οδηγεί σε αδιέξοδο τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται μαζί τους.
Στο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι πτυχές αυτών των προβλημάτων, θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επιμορφούμενων σε παιδαγωγικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη ανάπτυξη στον μέγιστο δυνατό βαθμό της ικανότητας των μαθητών αυτών στην αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση μέσα σε κοινωνικές σχέσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους
  •  Σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές ειδικό βοηθητικό προσωπικό
  •  Σε σχολικούς συμβούλους
  •  Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α., σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ)

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Παιδαγωγική της ένταξης
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διεπιστημονική αξιολόγηση – διαφορική διάγνωση – διαγνωστικά και ανιχνευτικά κριτήρια
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σχέση δυσκολιών μάθησης με διαταραχές νοημοσύνης και σχολική υποεπίδοση
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ψυχοπαθολογία – κατηγοριοποίηση διαταραχών – Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές – Μαθησιακές Δυσκολίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Προβλήματα ακοής – προγράμματα παρέμβασης – Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) – Προβλήματα επικοινωνίας – προγράμματα παρέμβασης
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μαθητές με νοητική ανεπάρκεια (ν.α.) και εκπαίδευσή τους- έννοιες – ορισμοί – κατηγοριοποιήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις – διάκριση της νοητικής ανεπάρκειας από άλλες διαταραχές στην ανάπτυξη (μαθησιακές δυσκολίες)

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

    • 190€ σε 2 δόσεις!
    • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!