Λ.Α.Ε.Κ

Νέα τμήματα

Λ.Α.Ε.Κ

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Δωρεάν Εκπαίδευση & Επιδότηση

Κάνε χρήση του δικαιώματος ΛΑΕΚ

Το ΚΕΚ Ακάδημος σε συνεργασία με το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζομένους στο πλαίσιο του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ για μικρές επιχειρήσεις από 1-25 άτομα.

Για την παρακολούθηση δεν υπάρχει καμία χρηματική επιβάρυνση, αντίθετα στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση και θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

✓ Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
✓ Δεν απασχολούν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της,
✓ Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγκυκλίου
✓ Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης

Θεματολογίες προγράμματος

Ενδεικτικά, σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης που θα υλοποιήσουμε με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς:

 • ✓ Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet)
 • ✓ Επαγγελματικά Αγγλικά
 • ✓ Αγγλικά για Εισαγωγές / Εξαγωγές
 • ✓ Αγγλικά για τον Τουρισμό
 • ✓ Social Media Marketing για μικρές επιχειρήσεις
 • ✓ Βασικές Χρηματοοικονομικές γνώσεις και τρόποι είσπραξης οφειλών
 • ✓ Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων σε καιρούς οικονομικής κρίσης
 • ✓ Marketing πωλήσεις
 • ✓ Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • ✓ Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • ✓ Βασικές γνώσεις ορολογίας Ρώσικης γλώσσας για επιχειρήσεις
 • ✓ Social Media Marketing

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Επικυρωμένη Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου).
 3. Δήλωση Συμμετοχής Επιχείρησης (με στοιχεία καταρτιζομένων και υπογραφή – σφραγίδα επιχείρησης).
 4. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που φαίνεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου ως πρώτου δικαιούχου και ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 5. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικυρωμένη από δημόσια αρχή).
 6. Επικυρωμένη Φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας που εμφανίζεται η τελευταία ανανέωση του έτους 2014 με όλα τα σχετικά στοιχεία τους εργαζόμενου (Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α, ονοματεπώνυμο κτλ).
 7. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις δεν εκπροσωπούνται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών συμπληρώνουν την αίτηση Ε.Κ.Α. και Βεβαίωση Ε.Κ.Α.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Ενάρξεις τμημάτων όλο τον χρόνο
• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως μάθησης
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
• Όλα τα σεμινάρια μας είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ – Υπουργείο Παιδείας.
• Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!