Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω.

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο και την διευκόλυνση της προσαρμογής και πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ομογενείς, πρόσφυγες, αλλοδαποί, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης,)  στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Το σεμινάριο απευθύνεται:

 

  • 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

 

  • 2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).

 

  • 3. σε σχολικούς συμβούλους.

 

  • 4. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

 

  • 5. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

 

  • 6. σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

 

  • 7. σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.

 

  • 8. σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

 

  • 9. σε υπηρετούντες στα Υπουργεία.

 

  • 10. σε δικηγόρους.

 

  • 11. σε διερμηνείς.

 

  12. σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

Γιατί να το παρακολουθήσω;

– Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017

– Το σεμινάριο επιπλέον δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγικές και εννοιολογικές διευκρινήσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύνθεση – Ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιδράσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση και εκφάνσεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αρχική συνδρομή και υποστήριξη σε πρόσφυγες μαθητές
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διδακτικά μοντέλα ένταξης
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανθρώπινα δικαιώματα
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Βασικό νομοθετικό πλαίσιο
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ένταξη και επανένταξη μεταναστών
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

  • 190€ σε 2 δόσεις!
  • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Επιμορφώσεις 800 ωρών (6μηνης διάρκειας)

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών: 360€

Συμμετοχή σε 2 προγράμματα 800 ωρών: 300€ ανά πρόγραμμα

Συμμετοχή σε 3 προγράμματα 800 ωρών: 260€ ανά πρόγραμμα

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!