Νέο Voucher 600€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19.

Επιδότηση: 600€

Νέο Voucher Επιστημόνων – Επιδότηση 600€

Εγγραφή

Τηλ. Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πραγματοποιεί το πρόγραμμα
«Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19.»

Ποιους αφορά:

  • Οικονομολόγοι-Λογιστές
  • Μηχανικοί
  • Δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
  • Ιατροί
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ερευνητές

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Εξουσιοδότησης

Επιδότηση

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400€.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200€.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εάν επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις Πιστοποίησης πάνω στο επιμορφωτικό αντικείμενο που θα έχετε επιλέξει, χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή στο ποσό που λαμβάνετε

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

blank
1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων / Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία / Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες / διεθνείς οργανισμούς / Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης / Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας  / Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα

Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων

Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής

Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

Διαδικτυακή συνεργασία.

2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016

Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016

Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων

Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών

Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)

Η έννοια του Search Engine Optimization

Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου

Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων o Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικά Φύλλα

Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Παρουσιάσεις

Βάσεις Δεδομένων

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε.

Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο

Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου

Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές

Η έννοια της τηλεργασίας

Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής

Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Δημιουργία “πράσινου προφίλ”

Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα

Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών

Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες

Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων

Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές

Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές

Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ

Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα

Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών

Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS

7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαδικτυακή Συνεργασία

Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη

Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)

Πρακτικές DEVOPS

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Το Θεωρητικό πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι

Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές

Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών

Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαδικτυακή Συνεργασία

Πληροφορικός Γραμματισμός

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία.

Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων.

Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο.

Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων.

Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.

Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος.

10.Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης

Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing

Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing

Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media

Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

Mobile εφαρμογές

Δείτε εδώ όλους του ΚΑΔ που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Δείτε εδώ την σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας

Διαδικασία Εγγραφής

Εγγραφείτε γρήγορα και εύκολα:
1. Συμπληρώνετε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής
2. Επισυνάπτετε 4 αρχεία.
1) Συμπληρωμένη τη φόρμα εξουσιοδότησης, που θα βρείτε πιο πάνω
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
3) Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που είστε κύριος δικαιούχος και το ονοματεπώνυμό σας
4) Εκτύπωση TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων που θα επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση με εξουσιοδότηση αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων που θα επιλέξουν να κάνουν οι ίδιοι την αίτησή τους αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Εξουσιοδότησης

Με την εγγραφή κάθε ωφελουμένου μέσω του Ακάδημου, παρέχονται τα παρακάτω επιπλέον προνόμια:

α) Δωρεάν δικαίωμα παρακολούθησης ενός (1) ΑΚΟΜΗ αντικειμένου κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμη από τις 15 Μαΐου και για διάρκεια δύο (2) μηνών.
β) Δικαίωμα παρακολούθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) σε καινοτόμο πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, διάστημα τριών (3) μηνών.

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής
για άμεση ένταξη στο Πρόγραμμα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Δηλώνω ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το παρακάτω Αντικείμενο Κατάρτισης*

  • Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης.
  • Έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλω θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων

Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών

Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές

Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες

Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!