Οικονομικά του τουρισμού

Διάρκεια:
70 Δ.Ω (1 μήνας)

Οικονομικά του τουρισμού

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο, του οποίου οι διαστάσεις αναφέρονται στο κοινωνικό στο οικονομικό στο πολιτιστικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο.  Διαστάσεις και ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού. Οικονομικές , κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του τουρισμού

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Οι οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού.
  2. Είναι η έννοια του αειφόρου τουρισμού βιώσιμη?
  3. Τομέας Τουρισμού και ευκαιρίες Απασχόλησης Ι
  4. Τομέας Τουρισμού και ευκαιρίες Απασχόλησης ΙΙ

 

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογηθεί στο παραδοτέο υλικό. Η τελική εξέταση απαιτεί Γραπτή Εργασία.

Αρχική αξία 100€  -50%  Συμμετοχή μόνο 50€