Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλειας- Security

Διάρκεια:
105 Δ.Ω

Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλειας- Security

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 σας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Security και κρατικής επαγγελματικής άδειας, με ένα ολοκληρωμένο e-learning πρόγραμμα.

Οικονομικά και σύγχρονα παρακολουθείστε τα απαραίτητα μαθήματα εξ’ ολοκλήρου από τον Υπολογιστή σας και προετοιμαστείτε για την επιτυχία σας, στις κρατικές εξετάσεις που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον ανερχόμενο τομέα της Ασφάλειας και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης Ν.3707/2008, όσοι εργάζονται στον κλάδο των Υπηρεσιών Ασφαλείας ως Security θα πρέπει να κατέχουν άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Εργαστούν σε εταιρίες security και να είναι υπεύθυνοι να περιπολούν και να επιτηρούν περιστατικά.
  • Να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την φύλαξη των πολιτών και των περιουσιών τους
  • Προστατεύσουν την ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

Στα άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των ΚΕΜΕΑ και ΕΟΠΠΕΠ για να αποκτήσουν κρατική επαγγελματική άδεια ώστε να απασχοληθούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα, είτε για  να ανανεώσουν την υπάρχουσα άδεια τους.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

 Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 Ποινικός κώδικας
 Ποινική δικονομία
 Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 Εισαγωγή στην ασφάλεια
 Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 Ανταπόκριση σε περιστατικά
 Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 Προστασία προσώπων
 Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 Παροχή πρώτων βοηθειών

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!