Επτάμηνα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ακάδημος σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα επτάμηνα επιμορφωτικά προγράμματα: 1) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 3) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 4) ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 5) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, (460 ωρών με έναρξή στις 6/6/2019 και λήξη στις 31/12/2019), του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Εγγραφείτε μέσω του Ακάδημου, επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και λάβετε 30%  έκπτωση στα επτάμηνα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρχική αξία προγράμματος 500€ , λάβετε 30% έκπτωση και μπείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας μόνο με 350€.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ εγγραφών στα Επτάμηνα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου έως 28/06/2019.

Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εγγραφείτε μέσω του Ακάδημου, επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και λάβετε 50% στα ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρχική αξία προγράμματος 800€ , λάβετε 50% έκπτωση και μπείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας μόνο με 400€.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ εγγραφών στα Ετήσια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. έως 25/2/2019.

Έναρξη προγραμμάτων 3/3/2019.