Ετήσια Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λάβετε έκπτωση 10% κάνοντας την εγγραφή σας μέσω του Ακάδημου στο εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πανεπιστημιακές διαλέξεις ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τελική τιμή 180€.

Λάβετε έκπτωση 25% κάνοντας την εγγραφή σας μέσω του Ακάδημου στα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρχική αξία προγράμματος 800€ , λάβετε 25% έκπτωση και μπείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας μόνο με 600€.

Επτάμηνα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ακάδημος σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα επτάμηνα επιμορφωτικά προγράμματα: 1) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 3) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 4) ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 5) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, (460 ωρών), του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Εγγραφείτε μέσω του Ακάδημου, επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και λάβετε 30%  έκπτωση στα επτάμηνα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αρχική αξία προγράμματος 500€ , λάβετε 30% έκπτωση και μπείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας μόνο με 350€.

Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

150 ωρών

Εγγραφείτε μέσω του Ακάδημου, επιστημονικού συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και λάβετε 10%  έκπτωση στo τρίμηνο Πρόγραμμα, Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (150 ωρών).

Αρχική αξία προγράμματος 300€ , λάβετε 10% έκπτωση και μπείτε στο πρόγραμμα της επιλογής σας μόνο με 270€ (2 δόσεις).