Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας – Διδακτική και Μεθοδολογία

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας – Διδακτική και Μεθοδολογία

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω. 

O Ακάδημος, πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497, διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική Και Μεθοδολογία Διοίκησης και Οικονομίας» 400 ή/και 800 διδακτικών ωρών.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος είναι ο κάθε εκπαιδευόμενος να εμπλουτίσει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του σε θέματα που έχουν σχέση με την ειδικότητα της Διδασκαλίας Διοίκησης και Οικονομίας, συνδυάζοντας τις γνώσεις αυτές με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να οργανώνει προγράμματα σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με τους πλέον απαραίτητους τρόπους διδακτικής και μεθοδολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

– Σε όσους δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης και Οικονομίας
– Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ωρομίσθιους ή/και μόνιμους, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μόρια σε προκηρύξεις
– Απόφοιτους τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων / Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών / Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Ανάλυσης Δεδομένων / Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική / Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων
– Απόφοιτους τμημάτων Εμπορίας & Διαφήμισης / Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού / Ψηφιακό Μάρκετινγκ / Διοίκησης Τουρισμού / Διοίκηση Αθλητισμού / Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων / Οικονομική και Διοίκηση Μηχανικών / Διοίκησης Μονάδων Υγείας / Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων / Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων / Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση
– Απόφοιτους τμημάτων Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων / Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής /Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής /Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής / Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας / Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
– Σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, μοριοδοτεί τον συμμετέχοντα να απασχοληθεί:
– ως εκπαιδευτής σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως Δημόσια ΙΕΚ, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 6331/380/02-08/2019, με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).
– ως εκπαιδευτής σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 2158/Δ1/11297 με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων.
– ως εκπαιδευτής ή/και Στέλεχος (Διευθυντής/Υποδιευθυντής) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας , σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 660/8/26235/07-08-2019, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
– ως εκπαιδευτής στον Ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε οργανισμούς, όπως Κολλέγια, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ.
– ως εκπαιδευτής σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με τα μέγιστα μόρια (3) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

– ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
– ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
– ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
– ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
– ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
– ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
-ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
– ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
– ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

    • 190€ σε 2 δόσεις!
    • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!