Τεχνικοί Ασφαλείας

Γ’ Κατηγορία Διάρκεια: 10 Δ.Ω

Τεχνικοί Ασφαλείας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πραγματοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλειας σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη  Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

-Σε εργοδότες και εργαζομένους
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Σκοπός του προγράμματος

Με την υπ. αρ. 10520/213/16-3-2015 υπουργική Απόφαση προβλέπεται η επιμόρφωση εργοδοτών (ή εργαζομένων που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα) σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικών ασφαλείας σε επιχειρήσεις  Γ’ κατηγορίας.

Παροχές

Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης, καθώς και ειδικό πακέτο σημειώσεων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!