Τι είναι το Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας Κατηγορίας Γ΄ και ποιους αφορά

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον έναν υπάλληλο, χρειάζεται να διαθέτει άτομο, είτε του προσωπικού της επιχείρησης, είτε εξωτερικό συνεργάτη, με πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας (εργοδότης, ή και εργαζόμενος, κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία οι εργοδότες που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, χρειάζεται να επιμορφωθούν ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας για την Επιχείρησή τους. Ως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας μπορεί να πιστοποιηθεί ο ίδιος ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος κατά περίπτωση.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 διδακτικές ώρες και υλοποιείται σε 2 μέρες, συνήθως απογευματινές ώρες. Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου λαμβάνουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης, καθώς και ειδικό πακέτο σημειώσεων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Για όσους ενδιαφέρονται να Πιστοποιηθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρησή τους μπορούν να κλείσουν γρήγορα και εύκολα την θέση τους:

https://akadimoskek.gr/technikoi-asfaleias/

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00 – 21:00 στο 2331120342.