Κάθε χρόνο μια από τις ειδικότητες που έχει την μεγαλύτερη ζήτηση στα Δ.ΙΕΚ. είναι του «Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου».  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται και πολλές προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό για το συγκεκριμένο τμήμα ανά την Ελλάδα. Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σαν εκπαιδευτές στα Δ.ΙΕΚ και είστε απόφοιτοι των παρακάτω Σχολών:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των Τμημάτων εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πτυχίο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τριετή υπηρεσία στον επαγγελματικό χώρο της προσχολικής αγωγής.

Για να λάβετε την Μέγιστη Μοριοδότηση (2 μόρια) σύμφωνα με την προκήρυξη των Δ.ΙΕΚ. του 2023, θα πρέπει να ολοκληρώσετε ένα σεμινάριο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σας 800 Δ.Ω.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας άμεσα, εάν επιθυμείτε να προλάβετε την νέα προκήρυξη και να αυξήσετε τα μόρια σας, παρακολουθώντας και ολοκληρώνοντας το Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»: https://akadimoskek.gr/didaktiki-kai-methodologia-vrefonipiokomias/

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο διεξάγεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται στους χρόνους που εξυπηρετούν τον κάθε καταρτιζόμενο. Εγγραφές γίνονται όλον τον χρόνο.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και όσοι θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους στον ιδιωτικό τομέα, μονάδες εκπαιδευτικής φροντίδας, νηπιαγωγεία, προσχολικούς σταθμούς κ.α.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00 – 21:00 στο 2331120342 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας:

https://akadimoskek.gr/engrafi-se-moriodotoumena-programmata/.