Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ

Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ

Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, εξέδωσε αποφάσεις για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού μητρώου εκπαιδευτών...