Τι είναι οι εξετάσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Τι είναι οι εξετάσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων

Τι είναι και πώς μπορείτε να δώσετε εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (π.χ. οικονομολόγος, γραφίστας,...
Τι είναι το νέο Μητρώο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Τι είναι το νέο Μητρώο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Τι είναι το νέο Μητρώο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & δια βίου Μάθησης, εξέδωσε αποφάσεις για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού μητρώου...
Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ

Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ

Τι είναι το νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΙΕΚ Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, εξέδωσε αποφάσεις για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού μητρώου εκπαιδευτών...