Τι εννοούν οι προκηρύξεις με τον όρο “Επιμόρφωση στο Γνωστικό Αντικείμενο”

Την  φράση «επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο» την συναντάμε πολύ συχνά σε πολλές προκηρύξεις. Για παράδειγμα στην προκήρυξη των Δ.ΙΕΚ. και των Σ.Δ.Ε. όσοι υποβάλλουν αίτηση για εκπαιδευτές, θα πρέπει πέρα των τυπικών προσόντων ως αυτά περιγράφονται, για την επιπλέον μοριοδότησή τους (2 μόρια), καλούνται να έχουν ολοκληρώσει ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 800 διδακτικών ωρών, πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Ο βασικός τίτλος σπουδών τους είναι αυτός που καθορίζει την επιλογή του σεμιναρίου που θα πρέπει να επιλέξουν, ώστε να εγκριθεί ως επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Εφόσον πρόκειται να υποβάλετε φάκελο για τις προκηρύξεις Δ.ΙΕΚ. και τα Σ.Δ.Ε., για να λάβετε την Μέγιστη Μοριοδότηση της Επιμόρφωσης Γνωστικού Αντικειμένου, θα πρέπει να παρακολουθήσετε επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικό των σπουδών σας. Οι επιμορφώσεις των γνωστικών αντικειμένων είναι οι ακόλουθες:

 

Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια διεξάγονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ολοκληρώνονται στους χρόνους που εξυπηρετούν τον κάθε καταρτιζόμενο. Εγγραφές γίνονται όλο το χρόνο.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00 – 21:00 στο 2331120342 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας:

https://akadimoskek.gr/engrafi-se-moriodotoumena-programmata/.